Sprawy spadkowe w Hiszpanii

Kancelaria przeprowadza postępowania spadkowe Polaków, którzy posiadają majątek w Hiszpanii, oraz tych, którzy na postawie rozporządzenia europejskiego wskazali prawo hiszpańskie jako właściwe do przeprowadzenia sprawy spadkowej.
Ponadto kancelaria oferuje usługi sporządzenia testamentu notarialnego, skutecznego w stosunku do majątku położonego w Hiszpanii.

Stosunki pracy

Polakom, którzy napotkali jakiekolwiek problemy w stosunkach z pracodawcą lub pracownikiem kancelaria oferuje katalog następujących usług:

  • weryfikacja i redagowanie umów o pracę
  • reprezentacja w postępowaniach polubownych i sądowych w sytuacji zwolnienia (obliczanie wysokości odprawy i tzw. finiquito, formułowanie roszczeń odszkodowawczych, zwolnienia grupowe, itp)
  • reprezentacja pracowników przed Inspekcją Pracy
  • reprezentacja pracowników przed hiszpańską administracją publiczną
  • rejestracja przedsiębiorców w hiszpańskim systemie ubezpieczeń społecznych

Sprawy karne

Osobom, które zostały zatrzymane na terytorium Hiszpanii, kancelaria oferuje obsługę prawną podczas przesłuchań przed organami Policji lub Gwardii Cywilnej, przed Sądem, a także reprezentację procesową podczas trwania całego postępowania karnego, redagując pisma i formułując odpowiednie wnioski.

Zakładanie działalności gospodarczej w Hiszpanii

Klientom zainteresowanym rozpoczęciem działalności gospodarczej lub handlowej na terytorium Hiszpanii oferujemy prowadzenie obsługi prawnej w zakresie wprowadzania firm na rynek hiszpański, poprzez za­kła­da­nie spółki prawa han­dlo­wego lub w innej formie prawnej.
Czytaj dalej