Sprawy spadkowe w Hiszpanii

Opublikowane przez Katarzyna Wasowicz w dniu

Kancelaria przeprowadza postępowania spadkowe Polaków, którzy posiadają majątek w Hiszpanii, oraz tych, którzy na postawie rozporządzenia europejskiego wskazali prawo hiszpańskie jako właściwe do przeprowadzenia sprawy spadkowej.
Ponadto kancelaria oferuje usługi sporządzenia testamentu notarialnego, skutecznego w stosunku do majątku położonego w Hiszpanii.