Handel Zagraniczny

USŁUGI KONSULTINGOWE W ZAKRESIE HANDLU ZAGRANICZNEGO W HISZPANII

Kancelaria Wasowicz Abogados świadczy usługi konsultingowe w handlu zagranicznym, specjalizując się w relacjach dwustronnych między Polską a Hiszpanią.

Dogłębna znajomość obu rynków przez profesjonalistów kancelarii gwarantuje klientom płynne wejście na rynek hiszpański oraz szybkie nawiązanie relacji handlowych z hiszpańskimi kontrahentami.

Usługi świadczone w tym zakresie to m.in.:

 • Analiza rynku dla pożądanego sektora, produktu lub usługi.
 • Obsługa inwestycji pod względem prawnym i handlowym.
 • Poszukiwanie i nawiązywanie relacji handlowych z potencjalnymi klientami.
 • Organizacja misji handlowych i tzw. kalendarza spotkań.
 • Obsługa podczas targów handlowych.
 • Reprezentacja w relacjach z hiszpańskimi kontrahentami (funkcja reprezentanta handlowego).
 • Tworzenie spółek prawa handlowego na terenie Hiszpanii lub oddziałów polskich spółek.
 • Sporządzanie wszelkiego rodzaju umów, w tym umów międzynarodowych.
 • Obsługa prawna przy swobodnym przepływie towarów.
 • Rozwiązywanie konfliktów między kontrahentami.
 • Pomoc w zakresie uzyskiwania subwencji.
 • Obsługa prawna związana z kreacją marki, jej pozycjonowaniem oraz rejestracją na terytorium UE.