Doświadczenie

Katarzyna Wąsowicz jest adwokatem prowadzącym praktykę adwokacką na terenie Hiszpanii od 2008 roku. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także Universidad de Murcia, na którym uzyskała nostryfikację tytułu licenciado en derecho w roku 2009, specjalizuje się głównie w prawie prywatnym międzynarodowym, prawie europejskim oraz prawie cywilnym i handlowym.

W latach 2004/2005 odbyła studnia na Universidad Internacional de Catalunya w Barcelonie, a natstępnie w latach 2005-2007 studia podypolomowe w Szkole Biznesu ENAE w zakresie handlu zagranicznego, po których odbyła stypendium międzynarodowe w oddziale Agencji Rozwoju Gospodarczego Regionu Murcja w Warszawie.

W chwili obecnej jest kursantką studiów podyplomowych w zakresie badania prawa (investigacion en derecho) prowadzonego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Murcji, pogłębiając wiedzę w zakresie umów międzynarodowych i przygotowując doktorat w tej dziedzinie.

Adwokat Katarzyna Wąsowicz współpracuje z Ambasadą RP w Madrycie, konsulatami RP na terenie Hiszpanii, a także hiszpańskimi izbami handlowymi, agencjami rozwoju gospodarczego (INFO w Murcji) oraz stowarzyszeniami przedsiębiorców. Kilkakrotnie prowadziła konferencje na temat prawa europejskiego dla przedsiębiorców, a także na temat prawa polskiego dla przedsiębiorców będących zainteresowanymi prowadzeniem inwestycji w Polsce. Podczas swojej kariery zawodowej uczestniczyła w licznych kursach organizowanych przez hiszpańskie uniwersytety, izby handlowe, izby adwokackie oraz Główną Hiszpańską Izbę Adwokacką.

Jest przewodniczącą Sekcji Prawa Prywatnego Międzynarodowego działającej przy Izbie Adwokackiej w Murcji, członkiem międzynarodowego stowarzyszenia adwokatów UIA oraz współpracuje z organizacjami adwokackimi na terenie Hiszpanii i Europy organizując kongresy i kursy w zakresie prawa prywatnego międzynarodowego.