Spo­rzą­dza­nie Opi­nii Praw­nych

Na życzenie klienta, kancelaria sporządza opinie prawne dotyczące analizy umów w obrocie handlowym, których stronami są podmioty międzynarodowe, mając na uwadze przepisy prawa hiszpańskiego i/lub międzynarodowego, prowadząc doradztwo mające na celu rozwiązanie konfliktów między stronami i poszukiwanie jak najkorzystniejszych rozwiązań.

Ponadto kancelaria sporządza analizy na temat sytuacji prawnej i finansowej hiszpańskich kontrahentów, mając na celu weryfikację ich stanu, tudzież badając zdolność finansową przed wszczęciem egzekucji w stosunku do konkretnego podmiotu gospodarczego.

Mając na uwadze wysoką specjalizację w zakresie prawa hiszpańskiego sporządzane są opinie prawne zawierające informacje na temat hiszpańskiego systemu prawa oraz konkretnych działów prawa hiszpańskiego, służące jako dowód prawa przy zastosowaniu tego prawa przez sądy polskie na podstawie norm prawa prywatnego międzynarodowego.