Uzyskiwanie Odszkodowań z Hiszpanii

Kancelaria Wasowicz Abogados prowadzi sprawy związane z uzyskiwaniem odszkodowań oraz rent na terytorium Hiszpanii, za szkody wyrządzone na skutek:

  • wypadków drogowych,
  • wypadków komunikacyjnych,
  • wypadków przy pracy,
  • uszczerbku na zdrowiu,
  • błędów lekarskich,
  • niesłusznego aresztowania, itp.

Po weryfikacji zasadności roszczeń i oszacowaniu szkody, kancelaria pomaga w uzyskaniu należnego zadośćuczynienia za poniesioną szkodę, kierując roszczenie do osób odpowiedzialnych za jej wyrządzenie. Jeżeli odpowiedzialnym za szkodę jest towarzystwo ubezpieczeniowe, kancelaria zgłasza wniosek o wypłatę stosownego odszkodowania, a jeżeli nie odniesie on pożądanych skutków, kieruje sprawę do właściwego sądu.

W pierwszej kolejności musi zostać oszacowana wysokość roszczenia. O ile w przypadku wypadków śmiertelnych kwota ta jest z góry wyznaczona przez warunki polisy tudzież tabele publikowane corocznie w hiszpańskim dzienniku urzędowym (BOE), o tyle w przypadku uszczerbku na zdrowiu i niepełnosprawności, niezbędna jest opinia biegłego lekarza prowadzącego praktykę na terenie Hiszpanii, który podczas spotkania z pacjentem i na podstawie ewentualnej dokumentacji z wcześniejszego leczenia i rehabilitacji, klasyfikuje uszczerbek na zdrowiu. Informacja ta jest niezbędna do oszacowania wysokości roszczenia.

Usługi pomocy prawnej w sprawach związanych z uzyskiwaniem odszkodowań prowadzone są na terenie całej Hiszpanii.

Ponadto, kancelaria prowadzi postępowania dotyczące uzyskania rent z hiszpańskiego zakładu ubezpieczeń społecznych (Instituto Nacional de la Seguridad Social) w przypadku kiedy osoba, która odniosła uszczerbek na zdrowiu była zatrudniona na terenie Hiszpanii w momencie doznania szkody, a także rent dla ich rodzin w przypadku śmierci.