Zakładanie Działalności Gospodarczej w Hiszpanii

Klientom zainteresowanym rozpoczęciem działalności gospodarczej lub handlowej na terytorium Hiszpanii oferujemy prowadzenie obsługi prawnej w zakresie wprowadzania firm na rynek hiszpański, poprzez za­kła­da­nie spółki prawa han­dlo­wego lub w innej formie prawnej.

W zależności od indywidualnych potrzeb klienta kancelaria prowadzi doradztwo w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Hiszpanii, przeprowadzając kompleksową usługę założenia działalności.

W sytuacji kiedy najwłaściwszą lub pożądaną przez ustawę formą działalności jest spółka prawa handlowego, kancelaria oferuje:

  • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do założenia działalności
  • sporządzenie umowy spółki i obsługę prawną przed notariuszem wraz z tłumaczeniem.
  • Przeprowadzenie czynności mających na celu rejestrację spółki w hiszpańskim rejestrze handlowym po poprzednim dokonaniu wszelkich obowiązków wobec hiszpańskiego urzędu skarbowego i administracji publicznej.
  • Rejestracja marki i reprezentacja w przypadku konfliktu.

Ponadto jeżeli podczas prowadzenia działalności niezbędne jest przeprowadzenie jakichkolwiek czynności prawnych mających na celu dokonanie modyfikacji stanu prawnego spółki, kancelaria świadczy usługi przekształcania, łączenia, zawieszenia, podziału, likwidacji, a także rozwiązania spółek itp.