Stosunki Pracy w Hiszpanii

Polakom, którzy napotkali jakiekolwiek problemy w stosunkach z pracodawcą lub pracownikiem kancelaria oferuje katalog następujących usług:

  • Weryfikacja i redagowanie umów o pracę.
  • Reprezentacja w postępowaniach polubownych i sądowych w sytuacji zwolnienia (obliczanie wysokości odprawy i tzw. finiquito, formułowanie roszczeń odszkodowawczych, zwolnienia grupowe, itp).
  • Reprezentacja pracowników przed Inspekcją Pracy.
  • Reprezentacja pracowników przed hiszpańską administracją publiczną.
  • Rejestracja przedsiębiorców w hiszpańskim systemie ubezpieczeń społecznych.