Stosunki pracy

Opublikowane przez Katarzyna Wasowicz w dniu

Polakom, którzy napotkali jakiekolwiek problemy w stosunkach z pracodawcą lub pracownikiem kancelaria oferuje katalog następujących usług:

  • weryfikacja i redagowanie umów o pracę
  • reprezentacja w postępowaniach polubownych i sądowych w sytuacji zwolnienia (obliczanie wysokości odprawy i tzw. finiquito, formułowanie roszczeń odszkodowawczych, zwolnienia grupowe, itp)
  • reprezentacja pracowników przed Inspekcją Pracy
  • reprezentacja pracowników przed hiszpańską administracją publiczną
  • rejestracja przedsiębiorców w hiszpańskim systemie ubezpieczeń społecznych