Doradztwo Dla Firm na Terytorium Hiszpanii

Szerokie doradztwo dla firm na terytorium Hiszpanii – sporządzanie umów międzynarodowych

Kancelaria udziela porad prawnych klientom podczas spotkań w kancelarii, drogą mailową lub telefoniczną. Profesjonalne porady prawne często pozwalają uniknąć nieporozumień, a także niejednokrotnie odnoszą znaczące korzyści dla klientów. Kancelaria reprezentuje również klientów w negocjacjach z hiszpańskimi kontrahentami.

W zakresie działalności kancelarii, jako jej specjalność, istnieje świadczenie po­mocy przy za­wie­ra­niu umów międzynarodowych sto­so­wa­nych w ob­ro­cie go­spo­dar­czym, dostosowanych do potrzeb klienta.