Reprezentacja Prawna Towarzystw Ubezpieczeniowych

Towarzystwom ubezpieczeniowym będącym stroną konfliktu przed sądami hiszpańskimi, wynikającego z właściwości terytorialnej na podstawie przepisów z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego, oferujemy obsługę prawną reprezentacji procesowej podczas całego procesu sądowego. Usługa obejmuje zarówno wszczęcie postępowania na podstawie stosownego pozwu, a także gromadzenie materiałów dowodowych takich jak sporządzanie opinii biegłych sądowych, a następnie egzekucję zasądzonych kwot.

Ten sam zakres usług stosuje się w sytuacjach bycia stroną pozwaną postępowania.