USŁUGI KONSULTINGOWE W ZAKRESIE HANDLU ZAGRANICZNEGO

Kancelaria Wasowicz Abogados świadczy usługi konsultingowe w handlu zagranicznym, specjalizując się w relacjach dwustronnych między Polską a Hiszpanią.
Dogłębna znajomość obu rynków przez profesjonalistów kancelarii gwarantuje klientom płynne wejście na rynek hiszpański oraz szybkie nawiązanie relacji handlowych z hiszpańskimi kontrahentami.

Usługi świadczone w tym zakresie to m.in.:

 • analiza rynku dla pożądanego sektora, produktu lub usługi
 • obsługa inwestycji pod względem prawnym i handlowym
 • poszukiwanie i nawiązywanie relacji handlowych z potencjalnymi klientami
 • organizacja misji handlowych i tzw. kalendarza spotkań
 • obsługa podczas targów handlowych
 • reprezentacja w relacjach z hiszpańskimi kontrahentami (funkcja reprezentanta handlowego)
 • tworzenie spółek prawa handlowego na terenie Hiszpanii lub oddziałów polskich spółek
 • sporządzanie wszelkiego rodzaju umów, w tym umów międzynarodowych
 • obsługa prawna przy swobodnym przepływie towarów
 • rozwiązywanie konfliktów między kontrahentami
 • pomoc w zakresie uzyskiwania subwencji
 • obsługa prawna związana z kreacją marki, jej pozycjonowaniem oraz rejestracją na terytorium UE

Zakup nieruchomości w Hiszpanii

Kancelaria WASOWICZ ABOGADOS świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie zakupu nieruchomości w Hiszpanii (Alicante, Calpe, Torrevieja, Murcia, Andaluzja), pomogając polskim klientom w zrealizowaniu zakupu zgodnie z hiszpańskimi przepisami.

Na zakres usługi składa się:

 • uzyskanie numeru N.I.E.
 • założenie konta bankowego
 • weryfikacja stanu prawnego i technicznego nieruchomości
 • umowa kupna sprzedaży nieruchomości wraz z tłumaczeniem symultanicznym podczas zakupu
 • dokonanie czynności po zakupie takich jak opłata podatków i wpis do rejestru nieruchomości, a także zmiana podmiotu na umowach usługowych Czytaj dalej

Uzyskiwanie odszkodowań z Hiszpanii

Kancelaria Wasowicz Abogados prowadzi sprawy związane z uzyskiwaniem odszkodowań oraz rent na terytorium Hiszpanii, za szkody wyrządzone na skutek:

 • wypadków drogowych
 • wypadków komunikacyjnych
 • wypadków przy pracy
 • uszczerbku na zdrowiu
 • błędów lekarskich
 • niesłusznego aresztowania, itp.

Czytaj dalej

Rozwód w Hiszpanii i prawo do alimentów

Kancelaria prowadzi sprawy Polaków z zakresu prawa rodzinnego o zasięgu międzynarodowym, takie jak:

 • separacje
 • rozwody
 • zniesienie wspólności majątkowej
 • intercyzy
 • prawa rodzicielskie i opieka nad dzieckiem
 • sprawy alimentacyjne
 • adopcje międzynarodowe

Czytaj dalej