Reprezentacja przed hiszpańskimi sądami powszechnymi, arbitrażowymi oraz organami administracji publicznej (postępowania i egzekucja)

Pomoc kancelarii obejmuje zarówno reprezentację firm polskich w postępowaniach sądowych, jak również w czynnościach przed sądami arbitrażowymi oraz organami administracyji hiszpańskiej,  działając na podstawie udzielonego upoważnienia w charakterze pełnomocnika, obrońcy bądź oskarżyciela posiłkowego.

(więcej…)