Zakup nieruchomości w Hiszpanii

Kancelaria WASOWICZ ABOGADOS świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie zakupu nieruchomości w Hiszpanii (Alicante, Calpe, Torrevieja, Murcia, Andaluzja), pomogając polskim klientom w zrealizowaniu zakupu zgodnie z hiszpańskimi przepisami.

Na zakres usługi składa się:

  • uzyskanie numeru N.I.E.
  • założenie konta bankowego
  • weryfikacja stanu prawnego i technicznego nieruchomości
  • umowa kupna sprzedaży nieruchomości wraz z tłumaczeniem symultanicznym podczas zakupu
  • dokonanie czynności po zakupie takich jak opłata podatków i wpis do rejestru nieruchomości, a także zmiana podmiotu na umowach usługowych (więcej…)

Sprawy spadkowe w Hiszpanii

Kancelaria przeprowadza postępowania spadkowe Polaków, którzy posiadają majątek w Hiszpanii, oraz tych, którzy na postawie rozporządzenia europejskiego wskazali prawo hiszpańskie jako właściwe do przeprowadzenia sprawy spadkowej. Ponadto kancelaria oferuje usługi sporządzenia testamentu notarialnego, skutecznego w stosunku do majątku położonego w Hiszpanii.

Stosunki pracy

Polakom, którzy napotkali jakiekolwiek problemy w stosunkach z pracodawcą lub pracownikiem kancelaria oferuje katalog następujących usług: weryfikacja i redagowanie umów o pracę reprezentacja w postępowaniach polubownych i sądowych w sytuacji zwolnienia (obliczanie wysokości odprawy i tzw. finiquito, formułowanie roszczeń odszkodowawczych, zwolnienia grupowe, itp) reprezentacja pracowników przed Inspekcją Pracy reprezentacja pracowników Więcej…

Sprawy karne

Osobom, które zostały zatrzymane na terytorium Hiszpanii, kancelaria oferuje obsługę prawną podczas przesłuchań przed organami Policji lub Gwardii Cywilnej, przed Sądem, a także reprezentację procesową podczas trwania całego postępowania karnego, redagując pisma i formułując odpowiednie wnioski.