Usługi prawne

USŁUGI KONSULTINGOWE W ZAKRESIE HANDLU ZAGRANICZNEGO

Kancelaria Wasowicz Abogados świadczy usługi konsultingowe w handlu zagranicznym, specjalizując się w relacjach dwustronnych między Polską a Hiszpanią. Dogłębna znajomość obu rynków przez profesjonalistów kancelarii gwarantuje klientom płynne wejście na rynek hiszpański oraz szybkie nawiązanie relacji handlowych z hiszpańskimi kontrahentami. Usługi świadczone w tym zakresie to m.in.: analiza rynku dla pożądanego sektora, produktu lub usługi obsługa inwestycji pod względem prawnym i handlowym poszukiwanie i nawiązywanie relacji handlowych z potencjalnymi klientami organizacja misji handlowych i tzw. Więcej…

Zakup nieruchomości w Hiszpanii

Kancelaria WASOWICZ ABOGADOS świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie zakupu nieruchomości w Hiszpanii (Alicante, Calpe, Torrevieja, Murcia, Andaluzja), pomogając polskim klientom w zrealizowaniu zakupu zgodnie z hiszpańskimi przepisami.

Na zakres usługi składa się:

  • uzyskanie numeru N.I.E.
  • założenie konta bankowego
  • weryfikacja stanu prawnego i technicznego nieruchomości
  • umowa kupna sprzedaży nieruchomości wraz z tłumaczeniem symultanicznym podczas zakupu
  • dokonanie czynności po zakupie takich jak opłata podatków i wpis do rejestru nieruchomości, a także zmiana podmiotu na umowach usługowych (więcej…)

Reprezentacja przed hiszpańskimi sądami powszechnymi, arbitrażowymi oraz organami administracji publicznej (postępowania i egzekucja)

Pomoc kancelarii obejmuje zarówno reprezentację firm polskich w postępowaniach sądowych, jak również w czynnościach przed sądami arbitrażowymi oraz organami administracyji hiszpańskiej,  działając na podstawie udzielonego upoważnienia w charakterze pełnomocnika, obrońcy bądź oskarżyciela posiłkowego.

(więcej…)

Sprawy spadkowe w Hiszpanii

Kancelaria przeprowadza postępowania spadkowe Polaków, którzy posiadają majątek w Hiszpanii, oraz tych, którzy na postawie rozporządzenia europejskiego wskazali prawo hiszpańskie jako właściwe do przeprowadzenia sprawy spadkowej. Ponadto kancelaria oferuje usługi sporządzenia testamentu notarialnego, skutecznego w stosunku do majątku położonego w Hiszpanii.

Stosunki pracy

Polakom, którzy napotkali jakiekolwiek problemy w stosunkach z pracodawcą lub pracownikiem kancelaria oferuje katalog następujących usług: weryfikacja i redagowanie umów o pracę reprezentacja w postępowaniach polubownych i sądowych w sytuacji zwolnienia (obliczanie wysokości odprawy i tzw. finiquito, formułowanie roszczeń odszkodowawczych, zwolnienia grupowe, itp) reprezentacja pracowników przed Inspekcją Pracy reprezentacja pracowników przed hiszpańską administracją publiczną rejestracja przedsiębiorców w hiszpańskim systemie ubezpieczeń społecznych

Sprawy karne

Osobom, które zostały zatrzymane na terytorium Hiszpanii, kancelaria oferuje obsługę prawną podczas przesłuchań przed organami Policji lub Gwardii Cywilnej, przed Sądem, a także reprezentację procesową podczas trwania całego postępowania karnego, redagując pisma i formułując odpowiednie wnioski.