USŁUGI KONSULTINGOWE W ZAKRESIE HANDLU ZAGRANICZNEGO

Kancelaria Wasowicz Abogados świadczy usługi konsultingowe w handlu zagranicznym, specjalizując się w relacjach dwustronnych między Polską a Hiszpanią. Dogłębna znajomość obu rynków przez profesjonalistów kancelarii gwarantuje klientom płynne wejście na rynek hiszpański oraz szybkie nawiązanie relacji handlowych z hiszpańskimi kontrahentami. Usługi świadczone w tym zakresie to m.in.: analiza rynku dla Więcej…

Zakup nieruchomości w Hiszpanii

Kancelaria WASOWICZ ABOGADOS świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie zakupu nieruchomości w Hiszpanii (Alicante, Calpe, Torrevieja, Murcia, Andaluzja), pomogając polskim klientom w zrealizowaniu zakupu zgodnie z hiszpańskimi przepisami.

Na zakres usługi składa się:

  • uzyskanie numeru N.I.E.
  • założenie konta bankowego
  • weryfikacja stanu prawnego i technicznego nieruchomości
  • umowa kupna sprzedaży nieruchomości wraz z tłumaczeniem symultanicznym podczas zakupu
  • dokonanie czynności po zakupie takich jak opłata podatków i wpis do rejestru nieruchomości, a także zmiana podmiotu na umowach usługowych (więcej…)

Reprezentacja przed hiszpańskimi sądami powszechnymi, arbitrażowymi oraz organami administracji publicznej (postępowania i egzekucja)

Pomoc kancelarii obejmuje zarówno reprezentację firm polskich w postępowaniach sądowych, jak również w czynnościach przed sądami arbitrażowymi oraz organami administracyji hiszpańskiej,  działając na podstawie udzielonego upoważnienia w charakterze pełnomocnika, obrońcy bądź oskarżyciela posiłkowego.

(więcej…)

Sprawy spadkowe w Hiszpanii

Kancelaria przeprowadza postępowania spadkowe Polaków, którzy posiadają majątek w Hiszpanii, oraz tych, którzy na postawie rozporządzenia europejskiego wskazali prawo hiszpańskie jako właściwe do przeprowadzenia sprawy spadkowej. Ponadto kancelaria oferuje usługi sporządzenia testamentu notarialnego, skutecznego w stosunku do majątku położonego w Hiszpanii.

Stosunki pracy

Polakom, którzy napotkali jakiekolwiek problemy w stosunkach z pracodawcą lub pracownikiem kancelaria oferuje katalog następujących usług: weryfikacja i redagowanie umów o pracę reprezentacja w postępowaniach polubownych i sądowych w sytuacji zwolnienia (obliczanie wysokości odprawy i tzw. finiquito, formułowanie roszczeń odszkodowawczych, zwolnienia grupowe, itp) reprezentacja pracowników przed Inspekcją Pracy reprezentacja pracowników Więcej…

Sprawy karne

Osobom, które zostały zatrzymane na terytorium Hiszpanii, kancelaria oferuje obsługę prawną podczas przesłuchań przed organami Policji lub Gwardii Cywilnej, przed Sądem, a także reprezentację procesową podczas trwania całego postępowania karnego, redagując pisma i formułując odpowiednie wnioski.