Zakup nieruchomości w Hiszpanii

Kancelaria WASOWICZ ABOGADOS świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie zakupu nieruchomości w Hiszpanii (Alicante, Calpe, Torrevieja, Murcia, Andaluzja), pomogając polskim klientom w zrealizowaniu zakupu zgodnie z hiszpańskimi przepisami.

Na zakres usługi składa się:

 • uzyskanie numeru N.I.E.
 • założenie konta bankowego
 • weryfikacja stanu prawnego i technicznego nieruchomości
 • umowa kupna sprzedaży nieruchomości wraz z tłumaczeniem symultanicznym podczas zakupu
 • dokonanie czynności po zakupie takich jak opłata podatków i wpis do rejestru nieruchomości, a także zmiana podmiotu na umowach usługowych Czytaj dalej

Uzyskiwanie odszkodowań z Hiszpanii

Kancelaria Wasowicz Abogados prowadzi sprawy związane z uzyskiwaniem odszkodowań oraz rent na terytorium Hiszpanii, za szkody wyrządzone na skutek:

 • wypadków drogowych
 • wypadków komunikacyjnych
 • wypadków przy pracy
 • uszczerbku na zdrowiu
 • błędów lekarskich
 • niesłusznego aresztowania, itp.

Czytaj dalej

Rozwód w Hiszpanii i prawo do alimentów

Kancelaria prowadzi sprawy Polaków z zakresu prawa rodzinnego o zasięgu międzynarodowym, takie jak:

 • separacje
 • rozwody
 • zniesienie wspólności majątkowej
 • intercyzy
 • prawa rodzicielskie i opieka nad dzieckiem
 • sprawy alimentacyjne
 • adopcje międzynarodowe

Czytaj dalej

Sprawy spadkowe w Hiszpanii

Kancelaria przeprowadza postępowania spadkowe Polaków, którzy posiadają majątek w Hiszpanii, oraz tych, którzy na postawie rozporządzenia europejskiego wskazali prawo hiszpańskie jako właściwe do przeprowadzenia sprawy spadkowej.
Ponadto kancelaria oferuje usługi sporządzenia testamentu notarialnego, skutecznego w stosunku do majątku położonego w Hiszpanii.

Stosunki pracy

Polakom, którzy napotkali jakiekolwiek problemy w stosunkach z pracodawcą lub pracownikiem kancelaria oferuje katalog następujących usług:

 • weryfikacja i redagowanie umów o pracę
 • reprezentacja w postępowaniach polubownych i sądowych w sytuacji zwolnienia (obliczanie wysokości odprawy i tzw. finiquito, formułowanie roszczeń odszkodowawczych, zwolnienia grupowe, itp)
 • reprezentacja pracowników przed Inspekcją Pracy
 • reprezentacja pracowników przed hiszpańską administracją publiczną
 • rejestracja przedsiębiorców w hiszpańskim systemie ubezpieczeń społecznych

Sprawy karne

Osobom, które zostały zatrzymane na terytorium Hiszpanii, kancelaria oferuje obsługę prawną podczas przesłuchań przed organami Policji lub Gwardii Cywilnej, przed Sądem, a także reprezentację procesową podczas trwania całego postępowania karnego, redagując pisma i formułując odpowiednie wnioski.